lördag 1 januari 2011

En uppstudsig kardinal i Esztergom.

Esztergom var Ungerns huvudstad på medeltiden och är vackert belägen där Donau kröker sig söderut mot Budapest.
På andra sidan floden ligger Slovakien.
Området var en romersk bosättning på 100-talet e.Kr och tros ha besökts av kejsaren Marcus Aurelius (121-180) när Rom förde en krigskampanj i trakten.
Hela territoriet var en romersk provins som hette Pannonien, och innerfattade dagens Ungern, Kroatien samt Serbien.
Landets första kung föddes här.
Fadern Géza (949-997) införde kristendomen i Ungern och var en av flera furstar i regionen.
Han gjorde platsen till sitt residens. Det är nu bosättning blir en riktig stad.
Dop och förhandlingar med påven var två medel fursten använde sig av för att utöka sin maktsfär.
Géza förklarade att han och det ungerska folket hörde till västromerska kyrkan.
Sonen blev kung Stefan I (975-1038).
Genom att besegra de hedniska stammarna blev riket erkänt av påven. Som bevis skickar katolska kyrkan en kungakrona.
Regenten härskade i 40 år och betraktas som ungerska statens grundläggare.
Stefan I försvarade framgångsrikt sina gränser mot det tysk-romerska riket samt stoppade den bysantinske kejsarens frammarsch på Balkan.
Kronan har suttit på 55 ungerska monarker.
Efter andra världskriget hamnade nationalklenoden i Fort Knox i USA och återlämnades först 1978.
Huvudbonaden förvaras i parlamenthuset i Budapest och räknas än idag som en av Ungerns statssymboler, trots att nationen numera är en republik.
Esztergom är ärkebiskopssäte och alltjämt romerska-katolska kyrkans centrum i landet.
På långt håll urskiljer man höjden med den mäktiga domkyrkan, Ungerns största helgedom.Esztergom förlorade sin politiska betydelse då Bela IV (1206-70) flyttade huvudstaden till Budapest.
När turkarna intog orten 1543 omlokaliserades ärkebiskopssätet till Trnava i Slovakien.
Ottomanska riket gick hårt åt de prövade invånarna. Den ursprungliga helgedomen förstördes.
Åtskilliga flydde över Donau, till de delar som fortfarande stod under ungersk överhöghet.
Kyrkan etablerade sig inte förrän på 1800-talet igen.
Nu uppförs en nyklassicistiska basilika mellan åren 1822-56. Kompositören Franz Liszt (1811-86) skriver en mässa som spelas vid invigningen.
Byggnaden har kolossala dimensioner, längd 118 meter, bredd 40 meter.
Kupolens höjd är hela 71.5 meter.
Esztergom skadades svårt i andra världskriget, men kyrkan undkom nästan helt oskadd.
Nedan undertecknad med kusin Jonas. I bakgrunden syns gränsbron till Slovakien.
Om du undrar varför så många ungrare kör Suzuki? Så beror det på att företaget öppnade en fabrik i staden 1992.
Den lär vara landets största privata arbetsgivare.
Nu ska jag avrunda inlägget och berätta om prästen som ligger begraven i kryptan.


Jozsef Mindszenty (1892-1975) blev klar präst 1915 och samtidigt politisk aktiv.
Fängslad under den kortlivade kommunistdiktaturen 1919 och igen när de fascistiska pilkorsarna tog makten i en statskupp 1944.
Efter kriget utsedd till Ungerns högsta kyrkliga representant.
När kommunisterna sekularisera skolorna 1948 vägrade kardinalen att samarbeta. Priset blev högt, torterad och dömd till livstid i fängelse för spioneri.
ungernrevolten bröt ut 1956 frisläpptes han.
Jozsef Mindszenty skyndade sig till Budapest och höll ett berömt radiotal, där den tidigare regimen brännmärktes.
Ryssarna invaderade landet. Kardinalen flydde till Amerikas ambassad och blev kvar där tills 1971.
Vatikanen försökte få ut honom.
Nya regimen gav till slut med sig, men prästen vägrade att lämna beskickningen. President Nixon lade sig i och tvingade honom att resa.
Den äldre mannen slog sig ner i Wien och forsatte sin kritik mot de styrande i Ungern, men även Vatikanen fördömdes.
De ansågs vara för mjuka i sina kontakter med östblocket, dessutom tyckte han att påven blundade för övergreppen mot kristna i dessa länder.
Han svor att aldrig återvända till hemlandet förrän den sista sovjetiska soldaten hade lämnat ungersk territorium.
Kardinalen gravsattes i Esztergom i maj 1991.
Landet var fritt och styrdes av en demokratisk regering igen.
Men det fanns fortfarande utländska trupper kvar i ytterligare några veckor. Röda arméns uttåg hade försenats av det regniga vårvädret.
Den uppstudsiga kardinalen hade säkert överseende med detta.
Han syns till höger på bilden nedan.