lördag 2 oktober 2010

Första slavmarknaden i Europa hölls i Lagos.Lagos sjöhistoria sträcker sig 2.000 år tillbaka i tiden. Det var under den berömda prins Henrik Sjöfarare (1394-1460) som staden blommade ut, och gjorde sitt namn känt i världen.
Kartagerna grundade den och senare har såväl romare och de muslimska nordafrikaner styrt här.
Återerövringen av Portugal fullbordades 1249, Lagos föll några år innan.
Algarveområdet var det sista territoriet under moriskt styre. Afonso III (1210-79) var före Spanien i att återta allt förlorat land. För att hedra detta, la kungarna hädanefter till namnet i sin titel
Monarkerna blev kungar över Portugal och Algarve.
Den ryktbara prinsen Henrik Sjöfarare öppnade en navigationsskola några mil längre bort som undertecknad ska återkomma till en annan gång. I Lagos var handeln stor med Nordafrika och kusterna längre ner.
Förutom de populära produkterna som guld, elfenben och kryddor, var svarta slavar en stor handelssvara. Och just här, såldes de första i Europa sedan Romarrikets dagar.
Då påbörjades något som skulle fortgå i flera hundra år, och miljontals människor fick sina liv förstörda. Majoriteten hamnade i de nya kolonierna i Syd-och Nordamerika. Tyvärr finns slaveriet fortfarande kvar i världen, främst i Östafrika.
Ovan syns jag och kusinen Jonas på platsen där allt startades.
Idag står ett 1700-tals hus på platsen, eftersom hela rasket förstördes i den stora jordbävningen 1755. Prinsen fick 20 % av försäljningen som gick rakt ner i hans egen ficka.
När Henrik Sjöfarare dog, föll staden i glömska, de stora handelshusen flyttade upp till Lissabon.
I övrigt är Lagos en mysig mellanstor portugisiks ort med 35.000 invånare. Den är värd några timmar av en besökares liv, som kan tillbringas i att vandra runt på de smala gatorna.
Ett titt på hamnen är också att rekommendera. Det är kul att iaktta fiskebåtarna och de gamla gubbarna som sitter och metar vid bassängkanten.
Det finns även en gammal borg, som tyvärr är stängd. Se bild nedan.
Längst ner syns Björn, kusin Jonas samt en glad Mats med en nyinköpt keps.