söndag 1 november 2009

FN-huset i New York.Förenta nationerna grundades 1945, strax innan andra världskrigets slut av 51 medlemsländer. Idag ingår 191 nationer i FN.
Dess syfte är att bevara världsfreden, främja självbestämmande och förbättra de ekonomiska och sociala villkoren världen över.
Förenta nationernas målsättning verkställs av tre råd och en generalförsamling som omfattar samtliga medlemsländer. Råden är säkerhetsrådet, förvaltarskapsrådet samt ekonomiska och sociala rådet.
Organisationen leds av en generalsekreterare.
New York valdes till FN:s högkvarter och John D. Rockefeller jr donerade pengar till inköpet av tomten. Det 7 hektar stora området är en internationell zon med egen frimärksutgivning samt postkontor.Svenske Dag Hammarskjöld (1905-61) var generalsekreterare under åren 1953-61. Han kom från en högborglig miljö. Fadern var under en längre tid landshövding i Uppsala. Där växte Dag Hammarskjöld upp på slottet.
Hans far blev senare statsminister. Dag Hammarskjöld gjorde själv en karriär inom politiken och främst i utrikesdepartementet
Det som kom att förändra mannens liv, blev när FN:s dåvarande generalsekreterare Trygge Lie inte fick förnyat förtroende. Generalförsamlingen skulle utse en efterträdare. När Sovjet hade vägrat att godkänna de tidigare föreslagna kandidaterna blev Dag Hammarskjöld det femte alternativet
Sverige som var ett neutralt land ansågs ha goda grunder att kunna hålla ihop församlingen som präglades av det kalla kriget.
Sovjet godkände hans kandidatur och Dag Hammarskjöld blev världskänd över en natt. Arbetet fick en god start när svensken lyckades få Kina att släppa amerikanska krigsfångar, men sen blev det allt svårare för honom.
Kongokrisen blev generalsekreterarens öde. Under en av alla medlingsresor dit, kraschade hans plan och Dag Hammarskjöld dog.


Ovan syns jag i säkerhetsrådet som är FN:s mäktigaste organ. Rådet är det enda organ vars beslut medlemsländerna måste följa.
Deras mål är att lösa internationella kriser och medla i konflikter.
Man har fem permanenta medlemmar, Kina, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och USA. De övriga medlemsländerna väljs av generalförsamlingen för perioder om två år.
Militär intervention är rådets sista utväg.
FN-styrkor får användas och fredsbevarande soldater kan placeras ut.Vi fick även besöka generalförsamlingen som är det styrande organet i FN. De sammanträder varje år från mitten av september till slutet av december och då är detta utrymme ej tillgängligt för oss turister.
Generalförsamlingen diskuterar internationella problem som tas upp av medlemmarna eller från något annat FN-organ. Församlingen kan inte stifta lagar, men dess resolutioner påverkar ofta världsopinionen
Något som förvånade mig, var att byggnaden såg väldigt sliten ut. Allt känns så 1950-talsaktigt.
Det har diskuteras länge att huset måste stängas och totalrenoveras, men inte när. För det kommer kosta enorma belopp att få FN-skrapan i gott skick igen.


På Uppsala gamla kyrkogård finns Dag Hammarskjöld grav, åk hit och besök den, för området huserar även många andra kända svenskars sista viloplats.
Mats Svegfors har skrivit en bra bok om Dag Hammarskjöld, där man även får en inblick i hans privata sfär. Många hävdar att mannen hade en inre konflikt med sig själv.
Att Dag Hammarskjöld ska ha varit homosexuell, vilket var otänkbart att vara på hans tid, om man ville göra en karriär. Svaret på frågan kommer vi aldrig att få veta, men han gifte sig aldrig utan levde ensam hela sitt liv.
Det man bör minnas Dag Hammarskjöld för, är att han var en av två svenska statsmän som gav sina liv för freden, den andre var Folke Bernadotte som mördades i Jerusalem 1948.
Mvh Fredrik
www.un.org/