måndag 5 juli 2010

Hansans inflytande i Bergen.


Hansaförbundet var en tyskdominerad sammanslutning av städer, som kontrollerade mycket av handeln i norra Europa från mitten av 1300-talet och ett par århundraden framåt.
Den starka sammanhållning gjorde att köpmännen hade monopol på varor, bestämde prissättningen samt tog hem vinsterna på den lokala handlarens bekostnad.
Bergen grundades år 1070 och blev snabbt Norges största stad.
Hansan öppnade ett kontor här 1360, och området de etablerade sig i kallades för Tyskebryggan.
Detta korta inlägg ska handla om deras historia i staden.


Köpmännen lockades av stadens snabba tillväxt. Hansan slog upp det ena efter andra stora varumagasinet längs hamnen. Inflytande växte i takt med att fler handelshus inrättade permanenta kontor här.
På sluttningen bosatte sig de tysktalande och en kyrka uppfördes åt dem. Köpmännen ingick i stadens råd och blev i praktiken de som kom att styra över alla invånare i Bergen.
Vinsterna gjordes på torkad fisk från Nordnorge och valolja från Island. När skeppen vände i nordtyskland fylldes de med spannmål som såldes i Norge. De lokala bönderna kunde inte konkurrera med Hansans prissättning.
Stora inköpsvolymer med fördelaktiga lån från kollegor gjorde att norrmännen fick finna sig i rollen att endast vara konsumenter. Gillena släppte inte in utomstående. De flesta lagerlokalerna och handelsbodar ägdes också av tyskarna.
När förbundet dessutom kontrollerade fraktfartygen blev handelsmonopolet i princip totalt.
På slutet av 1500-talet tappade de sin makt och handelshusen började gradvis att avveckla sin verksamhet i Bergen. Sista tyska köpmannen stängde sin butik 1754.
Fastigheterna finns fortfarande kvar, dock har området drabbats av bränder, men husen har alltid återuppbyggts. Senaste eldsvådan stod 1955.
Kvartertet med sina parallella husrader med gavlar mot havet, utbyggnader för vinschar, svalgångar och smala gränder ger en bra bild av hur en medeltidstad fungerade.
Numera är Bryggen ett centrum för konstnärer och fullt med restauranger. Stadsdelen är sedan 1979 upptagen i UNESCOS världsarvslista.
Är man i Bergen så hamnar besökaren här nångång under sin vistelse i staden. De vindlande och oregelbundna gatorna med sina lutande hus är intressanta och miljön är inbjudande.
Dock inte priserna på restaurangerna.
Det finns även ett bra museum som berättar om Hansans historia inrymt i ett av hörnhusen.