tisdag 1 mars 2011

Ungernrevolten 1956.


Ungern stod på fel sida i andra världskriget, straffet blev en sovjetisk ockupation, samt att vara en kommunistisk lydstat fram till 1989.
Att införa socialism i Ungern är lika enkelt som att rida på en ko.
Nationen var ett av Europas mest aristokratiska land, en feodal stat med en stor bildad medelklass. Även katolska kyrkan hade en stark inverkan på medborgarnas vardag.
Men det gick tack vare hårda metoder.
Folket levde under den mest förtryckande diktaturen i hela östblocket. Ledaren var Matyas Rakosi (1892-1972), som var lika monstruös som sin stora mentor Josef Stalin.
Tyrannen föddes i dagens Serbien i dåvarande dubbelmonarkin Österrike-Ungern.
Tillfångatagen i första världskriget. I arbetslägret blir han övertygad kommunist.
Efter konflikten återkom Maytas Rakosi till hemlandet och agiterade flitigt. Resultatet blev flera långa fängelsestraff.
Ryssarna lyckas få honom utväxlad mot två mycket symboliska krigsflaggor som härstammade från revolutionen 1848, då ungrarna gjorde uppror mot habsburgarna.
Som kort, tjock och flintskallig kallades han alltid i hemlighet för arslet.
Maytas Rakosi varken drack eller hade kvinnoaffärer, det enda som intresserade honom var total makt.
Målet uppfylldes med hjälp av salamitaktiken, att metodiskt steg för steg öka sitt inflytande genom att konspirera, blev agitatorn till slut generalsekreterare för det ungerska kommunistpartiet.
Skräckväldet åtalade 1.3 miljoner människor, Ungern hade cirka 10 miljoner invånare. Tusentals personer sköts i summariska avrättningar, men åtskilliga fler fick ruttna bort och dö i polisens celler.
Det fanns tre koncentrationsläger med 40.000 fångar.
Klasssamhället skulle upplösas.
Tiotusentals människor från den övre medelklassen, tidigare militärer, fabriksägare och uppsatta tjänstemän tvingades under noggrann övervakning att arbeta på bondgårdar och i gruvor, där förhållandena var fruktansvärda.
De som tillhörde den nya eliten fick inte heller alltid möjligheten att njuta av sina framgångar.
Av de 850.000 medlemmarna i kommunistpartiet, kom nästan hälften att kastas i fängelse, skickas till arbetsläger, tvingas i exil eller dödas.
Bland annat arkebuserades fyra inrikesministrar.
En familj av tre drabbades av terrorn. Det var vanligt att diktaturen fängslade hela familjer om en medlem föll i onåd.
Ett makabert skämt som ofta hördes i Ungern var följande:
"Det finns fortfarande tre samhällsklasser i det här landet, de som har suttit fängelse, de som sitter i fängelse och de som kommer att sitta i fängelse."
Varför bröt revolten ut 1956?
Regimen hade börjat slappna av betydligt, tillräckligt mycket för att fruktan, som var den drivande faktorn i det politiska livet, skulle bytas ut mot vrede och förakt.
Det fanns en avsky mot Sovjetunionen, folket ansåg att ryssarna betraktade Ungern som deras koloni, att man var ett besegrat land som behandlades som en fiende.
Mest hatad var landets säkerhetspolis AVH.
En annan viktig omständighet var ekonomin, som var totalt körd i botten.
När Josef Stalin dog, genomfördes en del reformer i Sovjetunionen, detta spillde av sig på Ungern.
Moskva såg till att Imre Nagy (1896-1958) blev vald till premiärminister, som genast kom i konflikt med Maytas Rakosi.
Men trots det lyckades han frisläppa fångar från arbetslägren och påbörja en avkollektiviseringen av jordbruket.
Ledarna i Kreml avsatte Imre Nagy 1955 med anklagelser om att premiärministern inte kunde hålla ett fast grepp om landet.
Ungern var väldigt viktigt för Sovjetunionen, dels genom sitt geografiska läge, men framför allt för att nationen hade den tidens största uranfyndigheter i världen.
Hela produktionen var exklusivt förbehållen åt broderlandet i öst.
Studenter i hela landet organiserade sig i ett fristående förbund på hösten 1956.
Den 22 oktober publicerade ungdomarna i Budapest ett manifest på 16 punkter för mer reformer och demokrati samt yttrandefrihet.
Men även att Imre Nagy skulle återinsättas.
Upproret inleddes dagen efter, när en stor folkmassa demonstrerade för solidaritet med Polen, som hade skakats av oroligheter samma höst.
Stalinstatyn på Hjältarnas torg vältes omkull och huvudet avlägsnades med en skärbrännare.
Senare på kvällen stormades radiohuset. Nu öppnar säkerhetspolisen AVH eld mot demonstranterna.
Många såras och dödas.
En generalstrejk bryter ut, vapen stjäls och spontana arbetarråd bildas över hela Ungern.
Ryssarnas svar kom omgående, in i Budapest tågade 6.000 soldater och 700 stridsvagnar.
Men deras massiva eldkraft var i stort sett irrelevant.
De sovjetiska generalerna erkände att de inte hann att förstå situationen. I samma stund som Röda armén syntes i huvudstaden möttes man av skottlossning som kom från oorganiserade grupper av rebeller.
Krigföringens karaktär fastslogs den första dagen.
Upprorsmännen förlitade sig på sin lokalkännedom för att leda de sovjetiska manskapet till platser där de kunde slå till snabbt och sedan fly, något som gjorde det svårt för ryssarna att attackera tillbaka.
En vapenvila inleds den 28 oktober, och soldaterna dras tillbaka från Budapest.
Någon dag senare deklarerar politbyrån i Kreml att man utlovar vänskap och samarbete, dessutom är ledarna villiga att diskutera Ungerns framtida status och Röda arméns närvaro i landet.
Nu blossar Suezkrisen upp och världens blickar riktas mot Egypten.
Inför det skenbara uttåget påbörjar soldaterna en truppomflyttning. Ungrarna förs bakom ljuset och ockupationsmakten slår till med full kraft 4 november över hela nationen.
Efter några dagar kontrollera man sin satellitstat igen.
János Kádár (1912-89) återinsätts som premiärminister. Imre Nagy som har sökt asyl på Jugoslaviska ambassaden luras ut och grips.
Första tiden tillbringas i ett fängelse i Rumänien men han förs tillbaka till Ungern och döms till döden i en skenrättegång 1957.
Maytas Rakosi får motvilligt acceptera att leva resten av sitt liv i exil i Sovjetunionen.
János Kádár som förrådde revolution och var ryssarnas marionett i Ungern höll sig kvar på makten i 32 år.
Totalt dog 2.700 ungrare i konflikten mot Röda arméns förluster på 669 man. Efter den misslyckade revolten flydde 200.000 medborgare till väst, varav 8.000 hamnade i Sverige.
År 1989 återupprättades Imre Nagy och friades från alla anklagelser av Ungerns högsta domstol.
Stoftet grävdes upp och den forne premiärministern fick en statsbegravning, där mer än 100.000 människor deltog.
På bilden nedan syns undertecknad med honom.
Statyn står bakom parlamentet.


Den illa beryktade säkerhetspolisen AVH upplöstes efter oroligheterna.
Deras högkvarter låg på Stalinavenyn 60, nuvarande Andrássavenyn i Budapest.
Idag är ett museum inrymt i lokalerna, med det passande namnet Terrons hus.
Vi besökte byggnaden.
Det var en otäck upplevelse att vandra längst ner i källaren, där fångarna torterades eller avrättades.
Men jag råder alla historieintresserade att komma hit om man besöker huvudstaden.
På en av bilderna ovan syns undertecknad med arslet i bakgrunden.
Nedan syns Josef Stalins stövlar, det enda som återstår av diktatorns monument.


Mvh Fredrik
www.terrorhaza.hu/